Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

19-09-2019
​Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на курс дополнительного профессионального образования в количестве 72-академических часа, для сотрудников платежных организаций и операторов систем с использованием электронных денег г. Бишкек и Чуйской области, , ответственных за реализацию мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
17-09-2019
на курс дополнительного профессионального образования в объеме 72-академических часа, для сотрудников микрофинансовых организаций г. Бишкек и Чуйской области
10-09-2019
С 10 по 12 сентября на озере Иссык-Куль проходит Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
28-08-2019
Целью соглашения является оказание содействия ГСФР в устранении недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
13-08-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для сотрудников финансовых учреждений Кыргызской Республики: коммерческих банков, микрокредитных и микрофинансовых компаний, платежных систем и платежных организаций.

Окуялар

05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

ММКдагы макалалар

07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.
23-03-2017
«Финансылык чалгындоо каражаттарды легалдаштырууга каршы турат» Финансылык системанын бүтүндүгү жана туруктуулугу мамлекеттин курулушунда чечүүчү мааниге ээ, биринчи иретте экономиканы өнүктүрүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо фактору жана улуттук коопсуздукту камсыздоодо маанилүү түзүүчүсү катары.

Анонс

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
19.09.2019 года приказом ГСФР № 49/п внесены дополнения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
Ишеним телефону
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 32
76.19%
Сотрудник ГСФР: 4
9.52%
Поисковик отправил к вам: 3
7.14%
Просто мимо проходил: 3
7.14%