Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

12-12-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для сотрудников микрофинансовых и микрокредитных организаций, микрокредитных агентств, кредитных союзов, платежных систем и платежных организаций с 23 по 25 декабря 2019г.
11-12-2019
В рамках 31-й Пленарной недели ЕАГ по вопросу защиты отчета о прогрессе Кыргызской Республики состоялись интервью с главами делегаций государств-членов ЕАГ
11-12-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для государственных и частных нотариусов, независимых юристов (индивидуальные предприниматели), юридических компаний и их сотрудников (юрисконсульты) 19-20 декабря 2019г .
09-12-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой специализированный семинар 16 декабря 2019г. по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для подотчетных лиц Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
09-12-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой специализированный семинар 17 декабря 2019г. по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей обменных бюро г.Бишкек и Чуйской области.

Окуялар

05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

ММКдагы макалалар

07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.
23-03-2017
«Финансылык чалгындоо каражаттарды легалдаштырууга каршы турат» Финансылык системанын бүтүндүгү жана туруктуулугу мамлекеттин курулушунда чечүүчү мааниге ээ, биринчи иретте экономиканы өнүктүрүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо фактору жана улуттук коопсуздукту камсыздоодо маанилүү түзүүчүсү катары.

Анонс

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
О внесении дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН
Ишеним телефону
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 34
77.27%
Сотрудник ГСФР: 4
9.09%
Поисковик отправил к вам: 3
6.82%
Просто мимо проходил: 3
6.82%