Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

12-04-2019
В рамках деятельности Международного Сетевого института в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТ/ЛПД), с 8 по 12 апреля представители УМЦ ГСФР проходят курс повышения квалификации в городе Москва (Российская Федерация).
06-04-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г.ОШ На 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) Для представителей национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.
06-04-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г.ОШ на 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей микрофинансовых и микрокредитных компаний, ломбардов и обменных бюро Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.
06-04-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г.ОШ на 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для управляющих филиалов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, операционных сотрудников и сотрудников фронт-офис подразделений государственных и коммерческих банков Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.
06-04-2019
УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г.ОШ на 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей драгоценных металлов Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.

Окуялар

05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

ММКдагы макалалар

07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.
23-03-2017
«Финансылык чалгындоо каражаттарды легалдаштырууга каршы турат» Финансылык системанын бүтүндүгү жана туруктуулугу мамлекеттин курулушунда чечүүчү мааниге ээ, биринчи иретте экономиканы өнүктүрүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо фактору жана улуттук коопсуздукту камсыздоодо маанилүү түзүүчүсү катары.

Анонс

Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга
ФЧМКнын 2019-жылдын 23-январындагы № 5 буйругу менен ФЧМКнын расмий сайтынын (www.fiu.gov.kg) «Тизмектер» бөлүмүндө жайгаштырылган, ФЧМКнын 2019-жылдын 16-январындагы № 3/ө буйругу менен бекитилген Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышы бардыгы жөнүндө маалыматы бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.
Ишеним телефону
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 30
76.92%
Сотрудник ГСФР: 4
10.26%
Поисковик отправил к вам: 3
7.69%
Просто мимо проходил: 2
5.13%