Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

15-05-2024
2024 жылдын 15-майындагы ФЧМКнын № 56/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
14-05-2024
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров на замещение младшей группы административных должностей.
08-05-2024
2024 жылдын 8-майындагы ФЧМКнын № 54/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүл киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
29-04-2024
​1267 (1999), 1989 (2011) жана 2253 (2015) резолюциялары менен түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин төрагасы ИШИМ (ДАИШ), "Аль-Каида" жана ага байланыштуу адамдар, топтор, ишканалар жана уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өкүлдөрүнө жана байкоочуларына болгон урмат-сыйын күбөлөндүрөт жана төмөнкүлөрдү билдирүүнү каалайт:
26-04-2024
2024 жылдын 26-апрелындагы ФЧМКнын № 53/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
25-04-2024
2024 жылдын 25-апрелиндеги ФЧМКнын № 52/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
23-04-2024
2024 жылдын 23-апрелиндеги ФЧМКнын № 51/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
19-04-2024
1718 резолюциясына ылайык түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин комитетинин төрагасы Бириккен Улуттар Уюмундагы Туруктуу өкүлдөрдү жана байкоочуларды урматтайт жана төмөндөгүлөрдү билдирүүнү каалайт:
19-04-2024
2024 жылдын 19-апрелиндеги ФЧМКнын № 50/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
16-04-2024
2024 жылдын 16-апрелындагы ФЧМКнын № 49/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
15-04-2024
2024 жылдын 15-апрелиндеги ФЧМКнын № 48/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
09-04-2024
2024 жылдын 9-апрелиндеги ФЧМКнын № 47/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
08-04-2024
2024-жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын №44/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.
08-04-2024
2024-жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын №45/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоолор киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
08-04-2024
2024 жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын № 46/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)