Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Анонсы

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Перечня государств и территорий
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын улуттук тизмесинин жаңыланган редакциясы жайгаштырылды (2018-жылдын 12-...