Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Анонсы

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической дея...
Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга
ФЧМКнын 2019-жылдын 23-январындагы № 5 буйругу менен ФЧМКнын расмий сайтынын (www.fiu.gov.kg) «Тизмектер» бөлүмүндө жайгаштырылган, ФЧМКнын 2019-жылдын 16-январындагы № 3/ө буйругу менен бекитилген Кылмыштуу кирешелерди легалдашт...