Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Анонсы

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической дея...
Бардык жеке жана юридикалык жактарга2
Ушул2 сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын улуттук тизмесинин жаңыланган редакциясы жайгаштырылды (2018-жылдын 12...