Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

О работе Учебно-методического центра ГСФР при Правительстве Кыргызской Республики за 2017 год Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

11-01-2018