Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Коомдук талкуулоо

15-02-2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы коомдук талкууга алынууга төмөнкү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коет:

1)«Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун;

2) «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун.

Сунуштарды жана сын-пикирлерди төмөнкү дарекке жибериңиздер: Бишкек ш., Тоголок Молдо көч. 21 А.

Байланышуу үчүн кызмат адамы: Ч.Т. Кененбаев, тел./факс 32-55-26, e-mail: [email protected]

Тиркемелер