Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Коомдук талкуулоо

15-02-2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы коомдук талкууга алынууга төмөнкү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коет:

1) «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун;

2) «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун.

Сунуштарды жана сын-пикирлерди төмөнкү дарекке жибериңиздер: Бишкек ш., Тоголок Молдо көч. 21 А.

Байланышуу үчүн кызмат адамы: Ч.Т. Кененбаев, тел./факс 32-55-26, e-mail: [email protected]

Тиркемелер