Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бардык жеке жана юридикалык жактарга

11-07-2018

2018-жылдын 5-июлунда 1518 (2003) резолюциясы менен түзүлгөн БУУ КК Комитети активдерин тоңдурууга жаткан жактардын жана уюмдардын тизмесинен идентификациялык коду - IQe.041 "GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING" болгон жеке жакты чыгарды.

2018-жылдын 9-июлунда КЭДР боюнча 1718 (2006) резолюциясы менен түзүлгөн БУУ КК Комитети тарабынан төмөнкү жактар боюнча БУУ ККнын Топтомо санкциялык тизмеги жаңыланды:

1. Идентификациялык коду - KPi.004 болгон жеке жак. Тизмеге 2009-жылдын 16-июлунда киргизилген (оңдоолор 2018-жылдын 9-июлунда киргизилди).

2. Идентификациялык коду - KPe.028 болгон уюм. Тизмеге 2016-жылдын 2-мартында киргизилген (оңдоолор 2018-жылдын 9-июлунда киргизилди).