Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бадык жеке жана юридикалык жактарга

08-01-2018

Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын эл аралык тизмеси жаңыланды (2018-жылдын 8-январындагы абал боюнча). Өзгөртүүлөр жеке жактардын жана уюмдардын тизмесине киргизилди (2017-жылдын ноябрь – декабрь айларындагы өзгөртүүлөр).