Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Профессиональный праздник - День работника органов национальной безопасности Кыргызстана Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

20-12-2017