Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Профессиональный праздник - День работника органов национальной безопасности Кыргызстана Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

20-12-2017