Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики назначен Кадыралиев Айбек Джумабаевич. Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

11-01-2017