Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

08-07-2024