Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

24-06-2024

2024-жылдын 24-июнундагы ФЧМКнын №68/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүлөр киргизилди.