Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

31-05-2023

2023-жылдын 31-майындагы ФЧМКнын №52/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоо киргизилди.