Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

30-05-2023

2023 жылдын 30-майындагы ФЧМКнын № 51/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөрүтүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)