Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жаңы доорго – кырк кадам” программасы