Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей специализированный семинар для сотрудников Страховых компаний Кыргызской Республики 16.03.2020г. Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

10-03-2020