Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Тарифтер

2018-ж. окууга тарифтер:

Наименование

Академический час

Оплата на 1-го сотрудника банка, сом

Оплата на 1-го сотрудника прочих организаций, сом

1

Программа повышения квалификации

72

10000

8500

2

Специализированный семинар

16

3000

3000

3

Специализированный семинар

12

2200

2200

4

Выездное обучение

х

х

х

Программа повышения квалификации

72

10500

9000

Специализированный семинар

16

4500

4500

Специализированный семинар

12

2700

2700