Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Об итогах 27-го Пленарного заседания ЕАГ Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

05-12-2017